banner-laptop102
banner thinkpad

Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng

Buy cheap Viagra online


  • E5-2697 v2: 30 M cache, 2.70 GHz; 12 nhân, 24 luồng
  • E5-2695 v2: 30 M cache, 2.40 GHz, 12 nhân, 24 luồng
  • E5-2687w v2: 25 M cache, 3.40 GHz, 8 nhân, 16 luồng
  • E5-2690 v2: 25 M cache, 3.00 GHz, 10 nhân, 20 luồng
  • E5-2680 v2: 25 M cache, 2.80 GHz, 10 nhân, 20 luồng
  • E5-2670 v2: 25 M cache, 2.50 GHz, 10 nhân, 20 luồng
  • E5-2650 v2: 20 M cache, 2.60 GHz, 8 nhân, 16 luồng
  • E5-2620 v2: 15 M cache, 2.1 GHz, 6 nhân, 12 luồng

Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng
Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng
Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng
Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng
Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng
Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng
Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng
Eurocom Panther 5S, laptop đầu tiên trên thế giới dùng CPU Intel Xeon với 12 nhân và 24 luồng


Nguồn: TechPowerUp

BODY>

installment loans займ на карту срочно без отказа