banner-laptop102
banner thinkpad

Ipad mini 2 có phiên bản vàng và cảm biến vân tay ở nút home

Theo SlashGear, Ipad Mini 2 sẽ có phiên bản vàng Gold và cảm biến vân tay ở nút home như IP 5s.

Sau đây là một số hình ảnh

Ipad mini 2 có phiên bản vàng và cảm biến vân tay ở nút home


Ipad mini 2 có phiên bản vàng và cảm biến vân tay ở nút home


Ipad mini 2 có phiên bản vàng và cảm biến vân tay ở nút home

Buy cheap Viagra online

Ipad mini 2 có phiên bản vàng và cảm biến vân tay ở nút home

Ipad mini 2 có phiên bản vàng và cảm biến vân tay ở nút home


Ipad mini 2 có phiên bản vàng và cảm biến vân tay ở nút homeIpad mini 2 có phiên bản vàng và cảm biến vân tay ở nút home

installment loans займ на карту срочно без отказа